CIT estoński  znany jest również jako ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Został wprowadzony w Polsce wraz z początkiem roku 2021. Nazwa odwołuje się  do reformy podatkowej wprowadzonej w Estonii. Jednak rozwiązania przyjęte w naszym kraju nieco różnią się od tych panujących w państwie Europy północnej. Polscy przedsiębiorcy muszą przede wszystkim spełnić więcej warunków, aby móc zastosować tę formę opodatkowania.

Główną zaletą wprowadzenia CIT estońskiego jest przesunięcie momentu powstania zobowiązania podatkowego tak długo, jak zysk spółki pozostanie w przedsiębiorstwie i jest przeznaczy na inwestycje. W momencie kiedy przedsiębiorca wypłaci zyski akcjonariuszom czy udziałowcom spółki w postaci dywidendy, będzie zmuszony zapłacić podatek dochodowy.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT-u? Jakie trzeba spełnić warunki?

Takie rozwiązanie przeznaczone jest tylko dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Dodatkowo udziałowcami bądź akcjonariuszami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a zarówno spółka, jak i udziałowcy nie mogą posiadać udziałów i być zaangażowany kapitałowo w innych podmiotach. Jakie jeszcze warunki potrzeba spełnić, aby móc zastosować CIT estoński?:

  1. limit przychodów rocznych osiągniętych przez przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 100 MLN PLN (z VAT),
  2. przychody z działalności operacyjnej muszą być wyższe od przychodów pasywnych,
  3. firma musi zatrudniać co najmniej 3 osoby na umowę o pracę, które nie są wspólnikami spółki ( niekiedy dopuszczalne są także umowy cywilnoprawne),
  4. wysokość nakładów inwestycyjnych nie może być niższa niż  15% (ale nie mniej niż 20.000 zł) w okresie 2 kolejnych lat podatkowych opodatkowania ryczałtem lub 33%  (nie mniej niż 50.000 zł) – w okresie 4 lat podatkowych  opodatkowanych ryczałtem. Jednak nie wszystkie poniesione wydatki inwestycyjne są wliczone do limitu.  Ustawodawca jasno sprecyzował, że nakłady inwestycyjne powinny być poniesione na  środki z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli różnego rodzaju urządzenia i maszyny z wyłączaniem nakładów służącym celom osobistym wspólników np. samochody osobowe.

Od kiedy można skorzystać z estońskiego CIT-u?

Jeśli zostają spełnione wszystkie kryteria, dzięki którym możesz skorzystać z opodatkowania estońskim CIT-em, należy złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania w tej formie do właściwego naczelnika US w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem i obowiązuje przez kolejne 4 lata.

Leave a Comment