Chcesz założyć firmę? Zastanawiasz się jaka forma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej jest dla Ciebie najlepsza? Masz wątpliwości, czy możesz skorzystać ze zwolnienia VAT i czy jest to dla Ciebie korzystne? Umów się na spotkanie ze specjalistą biura rachunkowego MAZUR księgowość w Strzelinie, a wspólnie wybierzecie najlepsze  rozwiązanie dla Ciebie i Twojej firmy.

Zakładając działalność gospodarczą przedsiębiorca już na początku zmaga się z poważnymi wyborami. Jedna z nich jest dokonanie wyboru opodatkowania działalności gospodarczej.

Aby prawidłowo zrozumieć różnice pomiędzy formami opodatkowania w polskich przepisach, warto znać podstawowe dwa pojęcia takie jak: przychód i dochód?

Co to jest przychód w działalności gospodarczej, a co stanowi dochód? Czym różni się przychód od dochodu?

Przychód są to wszystkie środki pieniężne netto jakie otrzymujesz za sprzedane towary i usługi, zyski z akcji, obligacji itp.

Natomiast dochód jest to przychód minus koszty uzyskania przychodu (czyli koszty jakie ponosisz w związku z działalnością przedsiębiorstwa np. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, najem, zatrudnienie pracownika, zakup towarów czy materiałów itp.).

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej:

Skala podatkowa (zasady ogólne) : polega na opodatkowaniu dochodu według dwustopniowej skali 17% i 32% (po przekroczeniu kwoty 85 528 PLN podstawy opodatkowania). Dużą zaletą tej formy jest możliwość uwzględnienia kosztów w podstawie opodatkowania. Jest to dobry wybór przede wszystkim na początku działalności, ponieważ zazwyczaj wtedy przedsiębiorca wykazuje wysokie koszty i niewielkie przychody. Wybierając zasady ogólne można skorzystać z ulg podatkowych tj. ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna oraz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Warto także zwrócić uwagę, że jeśli pracujesz na etacie i dodatkowe zakładasz firmę, to ten rodzaj opodatkowania działalności nie jest zalecany, gdyż łatwo jest przejść na 2 próg podatkowy.

Podatek liniowy: ta forma opodatkowania zalecana jest w przypadku osiągania wysokich dochodów, ponieważ to właśnie dochód jest podstawą opodatkowania podatkiem liniowym. Największą zaletą wybrania tej metody jest stałość opodatkowania w wysokości 19%, bez względu na wzrost dochodu firmy. Niestety w tej metodzie nie można skorzystać z ulg i odliczeń oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Ryczałt: w przypadku tej formy opodatkowania działalności przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Podstawą opodatkowania jest przychód. Jednak najważniejsza zaleta tej formy, to stosunkowo niskie stawki ryczałtu ustalane w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

Karta podatkowa: przeznaczona jest tylko dla wybranych działalności określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Kwota podatku nie jest zależna od kwoty przychodu czy dochodu. Określana jest na podstawie kilku czynników takich, jak: rodzaj wykonywanych usług, wielkość zatrudnienia, liczba ludności miejscowości prowadzenia działalności itd.

Leave a Comment